31 Januari 2023

Lelystad

Per 1 maart 2023 indexeren wij onze tarieven van zowel MDP Inbouwspecialisten B.V. als Movida Nederland B.V.. Iets wat wij als bedrijven nog niet eerder hebben hoeven doen doordat de verschillen binnen de markt minimaal waren. Helaas leven we in andere tijden waar we te maken hebben met uitdagingen op wereldniveau, maar ook nationaal. De combinatie van een hoge inflatie, snel stijgende loon-, brandstof-, en leverancierskosten zorgt ervoor dat onze prijsindicatie zou uitkomen op 11,8%. Wij vinden deze verhoging niet passen om deze 1 op 1 door te belasten en hebben daar een andere keuze in gemaakt. Deze keuze is gebaseerd op het heden en de verwachtingen die wij hebben voor in de toekomst samen met onze relaties. Met deze gedachten en visie zijn wij uitgekomen op een percentage van 5,9%. Dit vinden wij meer acceptabel en uitlegbaar omdat wij ook weten dat iedereen te maken heeft met prijsverhogingen. En we van mening zijn dat we zaken niet onnodig duur moeten maken door alles 1 op 1 door te belasten. Wij rekenen op betere tijden waar dergelijke prijsverhogingen niet nodig zullen zijn en prijzen stabiel kunnen blijven.