SEPA doorlopende incasso

registratie machtiging

Kenmerk machtiging: jaarlijks abonnement Klasse TV (terugvindsysteem) € 158,78 incl. BTW

Het abonnement wordt via Movida Nederland B.V. in rekening gebracht.


Gegevens Incassant


Type registratie


Gegevens rekeninghouder


Ondertekening